บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - ผลิตภัณฑ์พลาสติก

FRP CO.,LTD.

บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด

FRP CO.,LTD.

ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจประกอบกิจการค้ากล่องใส่ซีดีทำด้วยพลาสติกประกอบกิจการค้าสินค้าเร็จรูปทำด้วยโลหะ
ที่อยู่ :

947 อาคาร ทศพลแลนด์ 3 ชั้น 9 บี ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนา เขต บางนา

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

นายศิริชัย พฤฒินารากร

นางสาววนิดา พฤฒินารากร

นายมโน สีตะสิทธิ์

ก่อตั้งเมื่อ3 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน1,000,000
แผนที่บริษัท เอฟอาร์พี จำกัด
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย