บริษัท เอช.แอล.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ทอย จำกัด

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

H.L.FURNITURE & TOY CO.,LTD.

บริษัท เอช.แอล.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ทอย จำกัด

H.L.FURNITURE & TOY CO.,LTD.

ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เครื่องใช้ในครัวเรือนทุกชนิดทุกประเภท
ที่อยู่ :

85/2 หมู่ 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

โทรศัพท์0-2291-9280-1
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นายนิพนธ์ หัสษะวีระเดชะ

นางวนิดา หัสษะวีระเดชะ

นางสาววันทณี แซ่เตียว

นายวิชิต วิสิทธวงศ์

ก่อตั้งเมื่อ23 ธันวาคม 2530
ทุนจดทะเบียน5,000,000
แผนที่บริษัท เอช.แอล.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ทอย จำกัด
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย