บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

N.T.U. (THAILAND) LIMITED

บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด

N.T.U. (THAILAND) LIMITED

ประเภทกิจการผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสื่อสาร,สื่อวัสดุ เพื่อส่งภาพหรือสัญญาณไปตามสายเคเบิ้ลหรือเครื่องวิทยุ โทรคมนาคม หรือโดยผ่านดาวเทียม หรือโดยวิธีอื่นๆ
ที่อยู่ :

518/15 อาคาร มณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์0-2652-0615-6
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นายสุบิน ปิ่นขยัน

นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์

นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์

นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก

นายทวี เลิศปัญญาวิทย์

ก่อตั้งเมื่อ5-Jun-38
ทุนจดทะเบียน12,000,000
แผนที่บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย