ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.ซี.

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

THE J.C.C.LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.ซี.

THE J.C.C.LIMITED PARTNERSHIP

ประเภทกิจการผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจส่งออก ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
ที่อยู่ :

32 ซ.อนุมานราชธน ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์0-2234-6564
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นางฮีเคง แซ่ตั้ง

นายศุภชัย กวักเพฑูรย์

นายสมาน กวักเพฑูรย์

นายสมัย กวักเพฑูรย์

นายสุรชัย กวักเพฑูรย์

ก่อตั้งเมื่อ7-Mar-11
ทุนจดทะเบียน4,000,000
แผนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.ซี.
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย