บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

INTERACTIVE INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด

INTERACTIVE INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

ประเภทกิจการเครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ รับปรับปรุง จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจำหน่ายเครื่อง โปรแกรม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องต่อพ่วง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :

51/3 อาคาร วิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์0-2941-2811-2
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นายยุพน เชาว์พานนท์

นายดุสิต ตันเสถียร

นายสาริษฐ์ จันทวี

นางสาวนภาภรณ์ ธูปบูชากร

ก่อตั้งเมื่อ20 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน2,000,000
แผนที่บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย