บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทในหมวดอุตสาหกรรม - เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ENERGY MAINTENANCE SERVICE CO.,LTD.

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด

ENERGY MAINTENANCE SERVICE CO.,LTD.

ประเภทกิจการเครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

สนใจลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือ Product Brand ติดต่ออีเมล์ advertising(at)108company.com

รายละเอียดธุรกิจนำเข้า ขายส่ง,ขายปลีก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมแซมและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ที่อยู่ :

3 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง

ภูเก็ต

โทรศัพท์0-7623-6764
แฟกซ์N/A
อีเมลล์N/A
เว็บไซต์N/A
กรรมการบริษัท

นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล

นายบุญมา วิภาสดำรงกุล

นางวิลาสินี ลูกอนุมานเจ้า

ก่อตั้งเมื่อ21 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน5,000,000
แผนที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
ลิขสิทธิ์ © 2009-2016 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการตลาด & ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการตลาด สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักวิเคราะห์ การเงิน ไอที นักกลยุทธ์ ผู้หญิงทำงาน ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทในประเทศไทย